Gandacharra Mandi Market Commodities Prices Last Updated : 2023-07-27

Variety Average Price High -Low Price Date Prev Average Price Prev High -Low Prev Price Date Unit
Bhindi(Ladies Finger)
Bhindi 5,250.00 5,500.00 - 5,000.00 2023-07-27 4,450.00 5,750.00 - 4,150.00 2023-07-26 INR/Quintal
Bitter gourd
Bitter Gourd 4,750.00 5,000.00 - 4,500.00 2023-07-27 5,500.00 5,800.00 - 5,200.00 2023-07-26 INR/Quintal
Brinjal
Round/Long 3,750.00 4,000.00 - 3,500.00 2023-07-27 5,000.00 5,500.00 - 4,500.00 2023-07-26 INR/Quintal
Cabbage
Cabbage 1,500.00 2,000.00 - 1,000.00 2023-03-24 1,500.00 2,000.00 - 1,000.00 2023-03-23 INR/Quintal
Cowpea(Veg)
Cowpea (Veg) 5,750.00 6,000.00 - 5,500.00 2023-07-27 6,550.00 7,000.00 - 6,150.00 2023-07-26 INR/Quintal
Cucumbar(Kheera)
Cucumbar 6,500.00 7,000.00 - 6,000.00 2023-07-27 7,250.00 7,500.00 - 7,000.00 2023-07-26 INR/Quintal
Fish
Katla (Small) 19,175.00 20,150.00 - 18,525.00 2023-03-23 19,175.00 20,150.00 - 18,525.00 2023-03-23 INR/Quintal
Katla(Big) 32,500.00 34,000.00 - 31,000.00 2023-07-27 32,500.00 34,000.00 - 31,000.00 2023-07-27 INR/Quintal
Rahu(Andhra) 31,000.00 32,000.00 - 30,000.00 2023-07-27 31,000.00 32,000.00 - 30,000.00 2023-07-27 INR/Quintal
Rahu(Local) 31,000.00 32,000.00 - 30,000.00 2023-06-01 31,000.00 32,000.00 - 30,000.00 2023-06-01 INR/Quintal
Ginger(Green)
Green Ginger 7,000.00 8,000.00 - 6,000.00 2023-03-30 6,500.00 7,000.00 - 6,000.00 2023-03-29 INR/Quintal
Grapes
Other 19,000.00 20,000.00 - 18,000.00 2023-05-22 19,000.00 20,000.00 - 18,000.00 2023-05-22 INR/Quintal
Green Chilli
Green Chilly 27,750.00 30,000.00 - 25,000.00 2023-07-27 30,500.00 34,000.00 - 27,000.00 2023-07-26 INR/Quintal
Kartali (Kantola)
Kartali (Kantola) 7,000.00 7,500.00 - 6,500.00 2023-07-07 7,000.00 7,500.00 - 6,500.00 2023-07-07 INR/Quintal
Onion
Onion 2,500.00 3,000.00 - 2,000.00 2023-03-30 2,500.00 3,000.00 - 2,000.00 2023-03-30 INR/Quintal
Pointed gourd (Parval)
Pointed gourd (Parval) 5,750.00 6,000.00 - 5,500.00 2023-07-27 5,500.00 5,750.00 - 5,250.00 2023-07-26 INR/Quintal
Potato
Jalander 3,500.00 4,000.00 - 3,000.00 2023-07-27 3,100.00 3,300.00 - 2,750.00 2023-07-26 INR/Quintal
Local 2,200.00 2,500.00 - 2,000.00 2023-04-12 2,200.00 2,500.00 - 2,000.00 2023-04-11 INR/Quintal
Pumpkin
Pumpkin 3,750.00 4,000.00 - 3,500.00 2023-06-17 4,000.00 4,300.00 - 3,700.00 2023-06-16 INR/Quintal
Ridgeguard(Tori)
Ridgeguard(Tori) 6,250.00 6,500.00 - 6,000.00 2023-07-27 5,500.00 5,750.00 - 5,250.00 2023-07-26 INR/Quintal
Snakeguard
Snakeguard 5,750.00 6,000.00 - 5,500.00 2023-07-27 6,350.00 6,500.00 - 6,100.00 2023-07-26 INR/Quintal
Sponge gourd
Sponge gourd 6,500.00 7,000.00 - 6,000.00 2023-07-27 6,500.00 7,000.00 - 6,000.00 2023-07-27 INR/Quintal
Sweet Potato
Sweet Potato 2,750.00 3,000.00 - 2,500.00 2023-05-22 2,750.00 3,000.00 - 2,500.00 2023-05-22 INR/Quintal
Sweet Pumpkin
Sweet Pumpkin 3,500.00 4,000.00 - 3,000.00 2023-05-31 3,500.00 4,000.00 - 3,000.00 2023-05-31 INR/Quintal
Tomato
Hybrid 4,250.00 4,500.00 - 4,000.00 2023-06-30 4,250.00 4,500.00 - 4,000.00 2023-06-30 INR/Quintal
Local 2,300.00 2,500.00 - 2,000.00 2023-04-11 2,300.00 2,500.00 - 2,000.00 2023-04-11 INR/Quintal
Water Melon
Water Melon 3,250.00 3,500.00 - 3,000.00 2023-06-14 3,750.00 4,000.00 - 3,500.00 2023-06-13 INR/Quintal