Malkangiri(Korakunda) Mandi Market Commodities Prices Last Updated : 2023-05-30

Variety Average Price High -Low Price Date Prev Average Price Prev High -Low Prev Price Date Unit
Banana - Green
Other 3,500.00 3,500.00 - 3,500.00 2023-05-30 3,500.00 3,500.00 - 3,500.00 2023-05-30 INR/Quintal
Bhindi(Ladies Finger)
Bhindi 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 2022-12-24 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 2022-12-24 INR/Quintal
Bitter gourd
Other 1,800.00 1,800.00 - 1,800.00 2023-02-09 1,800.00 1,800.00 - 1,800.00 2023-02-09 INR/Quintal
Bottle gourd
Other 1,300.00 1,300.00 - 1,300.00 2023-05-27 1,300.00 1,300.00 - 1,300.00 2023-05-27 INR/Quintal
Brinjal
Other 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00 2023-05-27 1,500.00 1,500.00 - 1,500.00 2023-05-27 INR/Quintal
Cabbage
Other 600.00 600.00 - 600.00 2023-05-30 600.00 600.00 - 600.00 2023-05-30 INR/Quintal
Cauliflower
Other 2,200.00 2,200.00 - 2,200.00 2023-05-30 2,200.00 2,200.00 - 2,200.00 2023-05-30 INR/Quintal
Cucumbar(Kheera)
Cucumbar 1,400.00 1,400.00 - 1,400.00 2023-05-27 1,400.00 1,400.00 - 1,400.00 2023-05-27 INR/Quintal
Drumstick
Other 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 2023-02-28 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 2023-02-28 INR/Quintal
Green Chilli
Other 2,200.00 2,200.00 - 2,200.00 2022-12-26 2,200.00 2,200.00 - 2,200.00 2022-12-26 INR/Quintal
Papaya (Raw)
Other 600.00 600.00 - 600.00 2023-02-16 600.00 600.00 - 600.00 2023-02-16 INR/Quintal
Pointed gourd (Parval)
Pointed gourd (Parval) 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 2022-10-15 3,000.00 3,000.00 - 3,000.00 2022-10-15 INR/Quintal
Pumpkin
Other 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 2023-02-21 1,700.00 1,700.00 - 1,700.00 2023-02-21 INR/Quintal
Ridgeguard(Tori)
Other 1,200.00 1,260.00 - 1,200.00 2022-12-26 1,200.00 1,260.00 - 1,200.00 2022-12-26 INR/Quintal
Tomato
Other 700.00 700.00 - 700.00 2023-05-30 700.00 700.00 - 700.00 2023-05-30 INR/Quintal
Water Melon
Other 2,900.00 2,900.00 - 2,900.00 2023-02-11 2,900.00 2,900.00 - 2,900.00 2023-02-11 INR/Quintal